Actual Survey Instruments
tuf HVG
  tuf 5 Pointer

tuf 5 Point-X